İnşaat

İnşaat sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni inşaat teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri inşaat sektöründe kullanılması ve çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmaktır.

İnşaat